Všeobecné obchodné a dodacie podmienky stickerwood.com

Pred nákupom sa pozorne oboznámte s obchodnými podmienkami:

1. Objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky.

Objednávky nad 100 € sú telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a s inými súvisiacimi predpismi.

2. Storno objednávky

a) zo strany kupujúceho

Objednávku môžete stornovať do 12 hodín po jej potvrdení priamo v Zákazníckej sekcii na webe alebo na adrese hello@stickerwood.com

b) zo strany predávajúceho

Elektronický internetový obchod stickerwood.com je zásielkovou službou spoločnosti Ing. Matúš Slovák ďalej len spoločnosť. Ceny uvádzané pri výrobkoch sú po zľave s DPH, keďže spoločnosť nie je platcom DPH.

vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Objednávku nebolo možné overiť ( chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily…)

3. Záručné podmienky

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, užívaním tovaru v nevhodných podmienkach, či nedodržaním príslušných pokynov zo strany kupujúceho. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí, ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku.

Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, v originálnom balení, spolu so všetkými priloženými dokladmi (faktúrou o zakúpení). (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý) Vymeniť tovar je možné len pokiaľ je vrátený tovar s originálnom balení a so všetkými vysačkami a štítkami a nebol nikdy používaný!

4. Doprava

Tovar na území SR zasielame Slovenskou poštou, Packeta, Stickerwood Kuriér Bratislava

5. Možnosti platieb

Za objednaný tovar sa platí 100% z celkovej ceny (vrátane poštovného) vopred na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry a pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre, alebo sa platí pri prevzatí tovaru. Nikdy neuhrádzajte zálohu svojvoľne, vždy počkajte na zaslanie zálohovej faktúry.

6. Reklamačný poriadok

Ako uplatniť reklamáciu:

a) k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra – zálohová aj konečná) .

b) je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje

c) tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení, nemusí byť v originálnom obale.

d) predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami. Predávajú nie je zodpovedný za poškodenie tovaru prepravcom.

Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30 dní. Vybavovanie reklamácií sa riadi Občianskym zákonníkom.

V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená.

Možnosť výmeny tovaru

Tovar na výmenu bude prijatý po vzájomnej dohode a bude zaslaný na Vaše náklady. Tovar musí byť vrátený nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja, v originálnom balení a s vysačkami a štítkami.

Neposielajte ho formou dobierky, tieto zásielky naša predajňa nepreberá.

Možnosť vrátenia tovaru

V zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa určeného osobitne pre neho, je možné tovar vrátiť do 30 dní od prevzatia. Tovar bude prijatý po vzájomnej dohode na Vaše náklady tzn. že nás o vrátení tovaru musíte najprv informovať (listom alebo formou mailu).

Výmena tovaru za inú veľkosť telefónu je možná.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja so všetkými súčasťami (vysačky + štítky). V opačnom prípade tovar nie je možné vrátiť

Ako na to:

a) pošlite nám tovar späť na adresu Myjavská 1B Bratislava 81103

d) najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru spolu s faktúrou Vám budú peniaze vrátené bez sankcií za odstúpenie od zmluvy, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru ( napr. poštovné ).

Reklamáciu nemožno uznať v prípade:

– prirodzeného opotrebenia tovaru,

– poškodenia v dôsledku nedodržania správnej starostlivosti uvedenej na štítkoch

– mechanického poškodenia tovaru.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje, ktoré vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára nebudú NIKDY poskytnuté tretím osobám ( s výnimkou kuriérskej služby ) a bude ich používať výhradne na komunikáciu so zákazníkom. Rovnako to platí pre údaje o firmách, ktoré objednávajú tovar cez eshop.

Získané údaje sú považované za prísne dôverné a tak je s nimi v našej firme aj zaobchádzané.

Fakturačné údaje:

Stickerwood Shop

Ing. Matúš Slovák
Myjavská 1/B
Bratislava
811 03

IČO: 51803585

Bankový účet vedený:

FIO Bank a.s.,
Názov a adresa banky:
Fio o.c.p., a.s., Nám. SNP 21, 811 01, Bratislava 1, Slovenská republika

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj.
Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk

Spoločnosť je zapísaná do Okresný úrad Banská Bystrica Číslo živnostenského registra: 620-41481